Knitting for children Knitting for girls Baby giraffe hat - free crochet diagram

Baby giraffe hat - free crochet diagram

HatBaby giraffe hat crochet pattern free (Japanese instructions)

Diagram

Diagram